OrganoWood

OrganoWood®

OrganoWood® - Flamme- og råtebeskyttelse inneholder ingen biocider, tungmetaller eller andre farlige stoffer.

Flamme- og råtebeskyttelse

Trebeskyttelse mot råte og ild

For miljøer der det er behov for ekstra trebeskyttelse, er OrganoWood® - Flamme- og råtebeskyttelse et godt alternativ. Trebeskyttelsesmiddelet gir det behandlede treverket økt motstand mot råte og ild, og kan i tillegg benyttes for å øke treverkets flammebeskyttelses-klasse.

Bruksområder

OrganoWood® - Flamme- og råtebeskyttelse kan påføres på ferskt treverk av gran og furu som ikke er forbehandlet, men skal ikke brukes på løvtre og edeltre. Hvis produktet brukes på gjerder, panel eller andre bruksområder utendørs, bør i tillegg OrganoWood® - Smuss- og vannbeskyttelse brukes som en ytre beskyttelse for å forlenge trebeskyttelsens levetid.

Farge

OrganoWood® - Flamme- og råtebeskyttelse er en ufarget væske. Ved behandling av furu eller gran endres fargen kun marginalt. Ved behandling av visse edeltreslag kan det imidlertid oppstå større fargeforandringer. Produktet anbefales derfor ikke til bruk på andre treslag enn furu og gran.

Miljø og holdbarhet

OrganoWood® - Flamme- og råtebeskyttelse inneholder ingen biocider, tungmetaller eller andre farlige stoffer. Produktet anbefales i Sverige av Byggvarubedömningen. Alle stoffer som benyttes i produktene er klassifisert som ufarlige for miljø og helse av Kemikalieinspektionen i Sverige

OrganoWood®

Smuss- og vannbeskyttelse

Beskytter mot vær og vind og gir et vakrere treverk

Alt treverk, både ubehandlet og behandlet, kan bli misfarget av smuss, vann og overflatepåvekst. OrganoWood® - Smuss- og vannbeskyttelse er utviklet for å redusere risikoen for overflatepåvekst og gjøre treverket enklere å rengjøre. Produktet gir det behandlede treverket høyeffektive vannavvisende egenskaper, noe som holder nede overflatefukten i treverket. Dette er igjen viktig for å redusere risikoen for overflatepåvekst og muggangrep. Dessuten blir det vanskeligere for smusspartikler å sette seg fast, noe som gjør treverket enklere å rengjøre. Ettersom treverket blir vannavvisende, reduseres dessuten risikoen for sprekkdannelser og treverkets dimensjonsstabilitet øker.

Bruksområder

OrganoWood® - Smuss- og vannbeskyttelse brukes med fordel på treverk som er overflatebehandlet med OrganoWood® - Råte og flammebeskyttelse. Produktet kan også brukes som en høyeffektiv terrasseolje for vanlig trykkimpregnert tre, gjerder, stolper eller i fuktige innemiljøer. Produktet kan brukes på bartrær som gran, furu og lerk, men også på løvtrær som bjørk, eik, asp eller bøk.

Farge

OrganoWood® - Smuss- og vannbeskyttelse er en ufarget transparent trebeskyttelses-væske som ikke farger treverket ved behandling. Med tiden vil treverket eldes og bli naturlig grått, og det får dermed en vakker, sølvgrå nyanse.

Miljø og holdbarhet

OrganoWood® - Smuss- og vannbeskyttelse inneholder ingen biocider, tungmetaller eller andre farlige stoffer. Alle stoffer som benyttes i produktene er klassifisert som ufarlige for miljø og helse av Kemikalieinspektionen i Sverige.

Happy Homes Torshov
Torshov gt. 3
0476 Oslo
Telefon: 22221990

Org nr: 989 169 998